2020-11-13

Kundcase: Akwel

Så minskade Guide Gloves handskadorna hos globala leverantören Akwel .

Akwel Automotive är en global leverantör av rör och komponenter till fordonsindustrin. Företaget har 11 000 anställda på 40 fabriker världen över och kunder som Volvo, Scania, Renault och MAN.

På fabriken i västgötska Ulricehamn jobbar ett hundratal svetsare, rörbockare, monterare, truckförare och andra med att tillverka rörledningar i metall för olja, vatten och kemikalier. Arbetet kräver stor precision, noggrannhet – och säkerhet. Tidigare använde medarbetarna arbetshandskar med dålig kvalitet, dålig passform och dåligt grepp, vilket ledde till stora problem med handskador.

- Det finns en rad skaderisker för medarbetarna, såsom kläm- och krosskador, skärskador och värmeskador. Dessutom finns risker för allergier när huden kommer i kontakt med kylvätskor och kemikalier.  Standardhandskarna höll helt enkelt inte måttet för att skydda våra medarbetare mot dessa risker, berättar Bo Skytt, ansvarig för skyddskläder på Akwel.

För två år sedan beslöt företaget att ta krafttag för att öka arbetsplatssäkerheten. Ett samarbete inleddes med Guide Gloves och tillsammans genomförde de en grundlig behovsanalys och löpande produkttester bland medarbetarna i fabriken. Standardhandskarna ersattes slutligen med åtta olika sorters handskar i varierande storlekar – alla anpassade efter individ och arbetsuppgifter.

Resultatet är slående. De senaste två åren har antalet tillbud minskat med 20–30 % och under 2020 har man inte haft en enda skärskada.

- De förändringar som vi genomfört tillsammans med Guide Gloves har gjort stor skillnad. Antalet tillbud och sjukskrivningar har minskat, samtidigt som produktiviteten har ökat. Framförallt lever vi nu efter vår devis att sätta säkerheten främst, säger Bo Skytt.

Vill du minska arbetsplatsolyckorna och få hjälp med att välja rätt arbetshandskar – hör av dig till oss!