2020-11-16

Kundcase: CCEP

Guide Gloves hjälper Coca-Cola European Partners att nå nollvision för arbetsplatsolyckor.

Varje år hanteras miljontals glasflaskor på Coca-Cola European Partners anläggning i Jordbro. Krossat glas och vassa wellpappkanter vid in- och utleverans leder lätt till skärskador, som idag är det främsta riskområdet för produktionspersonalen. Nu har CCEP tagit hjälp av Guide Gloves för att uppnå sin nollvision för arbetsplatsolyckor på anläggningen. Den avgörande framgångsfaktorn? Att få medarbetarna att behålla arbetshandskarna på – hela arbetsdagen.

Coca-Cola European Partners Sweden har cirka 700 medarbetare i Jordbro söder om Stockholm. Här produceras och distribueras samtliga Coca-Cola Companys drycker i Sverige  och hanteringen av såväl glasflaskor som vassa kartongkanter ställer höga krav på att medarbetarna har rätt arbetshandskar vid varje arbetsmoment.

Sirpa Leinonen är ett av flera skyddsombud på CCEP, med ansvar för inköp av arbetskläder och personlig skyddsutrustning till produktionspersonalen i Jordbro.

- Utöver skärskador riskerar produktionspersonalen att utsättas för väta samt bränn- och kylskador. Nyckeln till en säker arbetsdag är därför att de behåller arbetshandskarna på, oavsett om de bara för en kort stund ska använda en touchskärm eller skriva ner något snabbt. Här blir naturligtvis rätt personligt skydd med bibehållen komfort och funktion avgörande, menar Sirpa Leinonen.

Medarbetarnas upplevelse i fokus
För att uppnå nollvisionen om arbetsplatsolyckor vid anläggningen inledde CCEP under 2018 ett samarbete med Guide Gloves. Sedan dess har Guide Gloves löpande genomfört besök på anläggningen för att analysera produktionspersonalens arbetsrutiner och behov. Efter ett antal tester och en utvärdering av medarbetarnas upplevelse kunde rätt arbetshandskar väljas ut.

- Guide Gloves personliga engagemang har varit avgörande, de har haft en nära dialog med medarbetarna för att hitta den bästa lösningen utifrån deras specifika situation. Nu sitter arbetshandskarna på hela arbetsdagen, säger Sirpa Leinonen.

Vill du minska arbetsplatsolyckorna och få hjälp med att välja rätt arbetshandskar – hör av dig till oss!