EN ISO 10819:2013

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan.

Standarden är utformad för att mäta överföringen av vibrationer från ett vibrerande handtag - genom handsken - till handflatan. Testet utförs i ett 1/3-oktavigt frekvensband med frekvenser mellan 25 Hz och 1250 Hz. För att få benämnas som en anti-vibrationshandske ska följande krav uppfyllas:
- TRM-värdet ska vara mindre än eller lika med ≤ 0,9 (den totala vibrationsöverföringen mellan 25 Hz-200Hz)
- TRH-värdet ska vara mindre än eller lika med ≤ 0.6 (den totala vibrationsöverföringen mellan 200Hz-1,25kHz)
Tjockleken på det vibrationsdämpande materialet i handflatan ska inte överstiga 8mm. Det ska också täcka hela handflatan och den fulla längden av tumme och fingrar.

Dessa krav indikerar att:

- vibrationerna inte ökar i det medelstora frekvensområdet, TRM. 

- reduceras med minst 40% i det höga frekvensområdet, TRH.   

Observera att dessa handskar kan reducera, men inte eliminera, hälsoriskerna som relateras till vibrationsexponering, exempelvis vita fingrar. De reducerar vibrationer men enbart vid frekvenser över 150Hz. Egenskaperna för vibrationsdämpning kan också påverkas genom åldrande, fuktabsorption, temperatur och högt kontakttryck.