Kontakt z żywnością

Materiały i produkty przeznaczone i dopuszczone do kontaktu z żywnością

Materiały mające kontakt z żywnością nie mogą zanieczyszczać żywności substancjami niebezpiecznymi. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 reguluje wymagania dotyczące identyfikowalności w łańcuchu wytwórczym. Produkty muszą być też oznaczone symbolem kieliszka i widelca.
Takie rękawice muszą być produkowane w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Komisji (WE) nr 20023/2006 w sprawie produkcyjnych wzorców postępowania (GMP), ustanawiającego wymagania dotyczące wykorzystywanego przez producenta systemu zapewnienia (kontroli) jakości artykułów, które mają mieć kontakt z żywnością.

Rękawice ochronne z symbolem kieliszka i widelca spełniają te wymagania i mogą mieć kontakt z żywnością. O tym, do jakiej żywności są one dostosowane, informuje zawsze towarzysząca rękawicom instrukcja dla użytkownika.