EN 407:2004

Vernehansker mot varme

Man måler hvor lang tid materialet gløder, alternativt brenner, etter at det er antent med en gassflamme.

Denne standarden definerer krav og testmetoder for vernehansker mot termiske risikoer (varme og ild). Tallene som er angitt ved piktogrammet, viser resultatet av hver enkelt test i standarden. Jo høyere tall, desto bedre beskyttelse.

EN407-NO.png

1. Materialets brannegenskaper

Testen måler hvor lenge materialet gløder eller brenner etter å ha blitt antent av en gassflamme.

2. Kontaktvarme

Hansken eksponeres for temperaturer mellom 100 og 500 °C. Deretter måles det hvor lang tid det tar før hanskens innside oppnår en temperatur som er 10 °C varmere enn den opprinnelige temperaturen (cirka 25 °C). Hansken må tåle temperaturøkningen i minst 15 sekunder for å bli godkjent.

3. Åpen flamme

Testen måler hvor lang tid det tar å øke temperaturen på innsiden av hansken med 24 °C. Testen gjennomføres med en gassflamme (80 kW/m2).

4. Strålevarme

Måling av gjennomsnittstid for varmegjennomtrening på 2,5 kW/m2.

5. Beskyttelse mot små sprut av smeltet metall

Testen baseres på antallet dråper av smeltet metall som kreves for å generere en temperaturøkning som tilsvarer 40 °C mellom materialet og huden.

6. Beskyttelse mot store sprut av smeltet metall

En PVC-film festes på baksiden av materialet som skal testes. Deretter helles flytende jern på materialet. Målingen viser hvor mange gram smeltet jern som kreves for å skade PVC-filmen.