EN 420:2003 + A1:2009

GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER

Standarden definerer generelle krav som gjelder for alle typer vernehansker, og den definerer kravene til merking av hanskene.

Hanskene skal ikke utgjøre en risiko for brukeren eller forårsake skade.

Materialets pH-verdi skal være mellom 3,5 og 9,5.

Krominnholdet (seksverdig krom) i skinnhansker skal ikke overstige 3 mg/kg.

Stoff som kan forårsake allergiske reaksjoner, skal være oppgitt i produktinformasjonen.

Hanskenes størrelse standardiseres i samsvar med minimumslengden.

Standarden EN 420:2003 + A1:2009  saknar pictogram.