EN 407:2004

Skyddshandskar mot värme

Man mäter hur lång tid materialet glöder, alternativt brinner, efter att det antänts av en gaslåga.

Denna standard anger krav och testmetoder för skyddshandskar mot termiska risker (värme och eld). Siffrorna som anges intill piktogrammet indikerar resultatet av varje enskilt test som ingår i standarden. Ju högre siffra, desto högre skyddsnivå.

EN407-SE.png

1. Materialets brandegenskaper

Testet mäter hur länge materialet glöder eller brinner efter att ha antänts av en gaslåga.

2. Kontaktvärme

Handsken exponeras för temperaturer mellan +100°C och + 500°C. Därefter mäts hur lång tid det tar innan handskens insida når en temperatur som är 10°C varmare än den ursprungliga (cirka 25 ° C grader). Handsken måste stå emot temperaturökningen under minst 15 sekunder för att godkännas.

3. Öppen låga

Testet mäter hur lång tid det tar att öka temperaturen på handskens insida med 24°C. Testet genomförs med hjälp av en gaslåga (80kW / m2).

4. Strålningsvärme

Mätning av genomsnittstid för värmegenomträngning på 2,5kW/m2.

5. Skydd mot små stänk av smält metall

Testet baseras på antalet droppar av smält metall som krävs för att generera en temperaturökning motsvarande 40°C mellan materialet och huden.

6. Skydd mot stora stänk av smält metall

En PVC-film fästs på baksidan av materialet som ska testas. Därefter hälls flytande järn på materialet. Mätningen avser hur många gram smält järn som krävs för att skada PVC-filmen.