EN 420:2003 + A1:2009

Skyddshandskar - Allmänna krav och testmetoder

Standarden definierar allmänna krav som gäller alla typer av skyddshandskar, samt fastställer kraven för handskarnas märkning.

Handskarna ska inte utgöra en risk för användaren eller orsaka skada.

Materialets pH-värde ska vara mellan 3,5 och 9,5.

Krominnehållet (6-värt krom) i läderhandskar får inte överstiga 3mg/kg.

Ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner måste anges i produktinformationen.

Handskarnas storlek standardiseras enligt minimilängd.

Standarden EN 420:2003 + A1:2009  saknar pictogram.